Thursday, 19 January 2012

MORFEM

Morfem bebas - morfem yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain dan mempunyai makna yang lengkap.

Morfem terikat - morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri tanpa bantuan morfem lain
- terdiri daripada imbuhan awalan atau imbuhan akhiran(morfem terikat satuan)
- imbuhan apitan (morfem terikat terbahagi)
- gabungan dua morfem terikat atau lebih (morfem terikat kompleks)
contoh diper-kan, diper-i, memper-kan, memper-i

Soalan 28 : Ada berapa morfem bebas dan morfem terikat dalam perkataan berserabut?

Sunday, 1 January 2012

Respon En.Modi

Re : update blog 30 Dec 2011 10:17:09 AM
Posted By : Modi bin Lakulu 27 Dec 2011 05:45:05 PM
Reply To : Suwaibah Sussana Bt Abdullah
Attachment : No File Attach

Blog yg baik dgn susun atur yg kemas. Boleh di perbaiki dgn mengecilkan gambar (banner).

Monday, 26 December 2011

Pencapaian keseluruhan UPSR 2011 SK TOK MUDA

UPSR 2011 BLOG